Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

INFORMACJA O BIEGU TERMINÓW PROCESOWYCH I TERMINÓW SĄDOWYCH

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374 ze zm.) (zwanej dalej ustawą) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w powodu COVID-19 wstrzymany został bieg terminów procesowych i terminów sądowych w postępowaniach prowadzonych przed sądem.

Powyższe oznacza, że bieg terminów procesowych i terminów sądowych zakreślanych w pismach sądowych doręczanych stronom i innym podmiotom uczestniczących w postępowaniach sądowych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty wcześniej - ulega zawieszeniu na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Zgodnie z art. 15zzs ust. 2 ustawy, wstrzymanie biegu i zawieszenie biegu terminów procesowych i terminów sądowych nie dotyczy spraw pilnych w rozumieniu art. 14a ust. 4 tej ustawy.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15zzs ust. 7 ustawy, czynności dokonane w postępowaniach sądowych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pozostają skuteczne.  

Metadane

Data publikacji : 07.04.2020
Data modyfikacji : 07.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry