Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opłaty sądowe

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408, zm. Dz.U.2016.948).

Zgodnie z tymi przepisami, znaki opłaty sądowej zawierają, poza innymi oznaczeniami, kod kreskowy i kod numeryczny składający się z 14 cyfr arabskich, zapisany w systemie informatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości.

Sprzedaż znaków odbywa się dwojako:

  • za pośrednictwem sieci Internetowej, przy wykorzystaniu mechanizmu gwarantującego nieodwołalne zainicjowanie procedury wpłaty (tzw. szybki przelew, pay-by link lub kartą płatniczą), co wiąże się z uiszczeniem prowizji na rzecz operatora płatności (0,0001% wartości transakcji, nie mniej niż 39 groszy), ale jest również możliwość  wielokrotnego wydruku znaku (np. w przypadku jego zagubienia);
  • w sądzie – gdzie odbywa się sprzedaż znaku bez prowizji.


    W celu dokonania zakupu znaków opłaty sądowej przez Internet, Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło platformę e-płatności (Portal Opłat Sądowych) pod adresem  https://oplaty.ms.gov.pl/

    Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U.2016.408) zmienione rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 22 czerwca 2016 roku (Dz.U.2016.948), które stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz.U.2018 poz. 300, 398, 770, 914, 1293), o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, Ministerstwo Sprawiedliwości nie dokonuje zwrotów środków w przedmiotowym zakresie z uwagi na fakt, iż ww. przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystanie e-znaki opłaty sądowej.”

 

Metadane

Data publikacji : 04.11.2009
Data modyfikacji : 06.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Raczkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Raczkiewicz
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry