Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Konta bankowe

Konta bankowe Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim - (Dysponentem rachunków jest Sąd Okręgowy w Siedlcach)

Konto dochodów budżetowych – wpisy, opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny i kary

NBP O/O w Warszawie
13 1010 0055 1123 0050 1600 0000

WPŁATY NALEŻY KIEROWAĆ NA MIKRORACHUNKI PRZYPISANE DO KONKRETNEGO WYDZIAŁU !!!

Numery mikrorachunków bankowych, na które należy wpłacać grzywny, opłaty sądowe,  koszty i inne należne dochody budżetowe:

I Wydział Cywilny

83101000551123005016000001

II Wydział Karny

56101000551123005016000002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

29101000551123005016000003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych

02101000551123005016000004

 

Konto sum na zlecenie – zaliczki sądowe na biegłych, kuratorów, tłumaczy oraz opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
94 1130 1020 0013 4406 0420 0002

 

Konto sum depozytowych – poręczenia majątkowe; wpłaty wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umowy w postępowaniach przetargowych

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
65 1130 1017 0021 1001 2290 0004 PLN

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
38 1130 1017 0021 1001 2290 0005 USD

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
22 1130 1017 0021 1001 2290 0002 EURO

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
49 1130 1017 0021 1001 2290 0001 CHF

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
92 1130 1017 0021 1001 2290 0003 GBP

 

Rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

24 1130 1020 0013 4406 0420 0001

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
34 1130 1017 0013 4406 0420 0007

 

UWAGA: Wpłacających na powyższe rachunki bankowe prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

- imię i nazwisko/nazwa firmy,

- wydział, którego wpłata dotyczy,

- sygnatura akt/numer księgi wieczystej,

- numer karty dłużnika.

Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

Metadane

Data publikacji : 03.01.2015
Data modyfikacji : 29.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Denis
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony

do góry