Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/obsluga-interesanta/informacje-dodatkowe-dl/informacja-dla-osob-z-n/12020,Zapewnienie-dostepnosci-osobom-ze-szczegolnymi-potrzebami.html
2021-07-27, 07:20

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Informacja tłumacza migowego o Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

 1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do siedziby Sądu , gdzie znajduje się oznakowanestanowisko z dostępem do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między klientem a urzędnikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.

 2. Z usługi można także skorzystać nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.

  Usługa dostępna jest po kliknięciu w link:  https://pzgomaz.com/#!/notLogged?customer=SR_SokolowPodlaski

   

  Tłumacz on-line języka migowego jest dostępny w poniższych lokalizacjach:

 3. Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim ul. ks. Bosco 3

  08-300 Sokołów Podlaski

Zakres informacji udzielanych za pośrednictwem tłumacza on-line zgodny jest z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. 2019.1141 ze zm.).  Jednocześnie informujemy, iż korzystanie z w/w systemu nie zastępuje tłumacza przysięgłego języka migowego w procesie sądowym.

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie art. 14. ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) na Koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim została wyznaczona Pani Joanna Jabłońska.

Do zadań Koordynatora należy przede wszystkim:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim, 
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
 • monitorowanie działalności Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

  Kontakt
  Joanna Jabłońska
  Koordynator do spraw dostępności
  Sąd Apelacyjny  w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1
  20-950 Lublin
  tel. +48 81 45 23 367
  e-mail: joanna.jablonska@lublin.sa.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 03.08.2020
Data modyfikacji : 08.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis

Opcje strony