Biuletyn Informacji Publicznej Komornicy - Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 09.08.2019, 08:18

Komornicy

Poniedziałek, 04 marca 2013

Komornicy

Informacja:

„Uprzejmie informuję, iż na podstawie zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 lipca 2019 roku nr DWOiP-IV-634.564.2019 z dniem 31 lipca 2019 roku wygaśnie powołanie Pani Anny Płudowskiej na stanowisko komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim”.

Jednocześnie informuję, iż zarządzeniem  Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 24 lipca 2019 roku nr K-127-123/19 wyznaczono zastępcę Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Anny Płudowskiej w osobie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Pani Laury Pietrasiak vel Olszewskiej od dnia 1 sierpnia 2019 roku do odwołania.”


KANCELARIA KOMORNIKA NR 1

Informacja:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim Laura Pietrasiak vel Olszewska, zgodnie z art. 8 pkt 9 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych (Dz.U.2018.771 ze zm.) zawiadamia, że w pierwszym półroczu 2019 roku nie przyjmuje spraw z wyboru na podstawie art. 10 wyżej cytowanej ustawy, z uwagi na zaległość przekraczającą 6 miesięcy

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

LAURA PIETRASIAK VEL OLSZEWSKA


Kancelaria Komornicza w Sokołowie Podlaskim

ul. Piłsudskiego 10 lok. 6
08-300 Sokołów Podlaski,

Telefon/fax: (025) 781-23-33


Rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA Oddział  Sokołów Podlaski
66 1020 4476 0000 8002 0022 0368

Godziny pracy kancelarii i wysłuchania stron:
poniedziałek - piątek:  godz. 8:00 - 16:00

środa: jest dniem wewnętrznym - przyjmowane są tylko wpłaty Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie w czwartki w godzinach: 9:00 - 15:00.


KANCELARIA KOMORNIKA NR 2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim

Anna Płudowska

Kancelaria Komornicza w Sokołowie Podlaskim
ul. Gen. Władysława Andersa 1a lok. 102
08-300 Sokołów Podlaski

Telefon/fax (025) 781 63 55
e-mail: sokolow.podlaski.pludowska@komornik.pl

Rachunek bankowy komornika:
PKO BP S.A. 10 1020 4476 0000 8502 0362 7189

Godziny pracy kancelarii i przyjmowania interesantów:
poniedziałek- piątek w godzinach 8:30-15:30

Komornik przyjmuje interesantów wyłącznie we wtorki w godzinach: 

9:00-15:00


 

Metadane

Data publikacji : 04.03.2013
Data modyfikacji : 26.07.2019
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Denis
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Denis
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Denis
©1999-2019 Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL