Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim

https://www.sokolow-podlaski.sr.gov.pl/srs/informacje-dodatkow/elektroniczne-postepowa/2692,Elektroniczne-Postepowanie-Upominawcze-E-SAD.html
2021-05-15, 16:09

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - E-SĄD

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym, „EPU” (ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156 ze zm.).

Postępowanie to jest nowym odrębnym postępowaniem uregulowanym w art. 50528 – 50537 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Sprawy związane z elektronicznym postępowaniem upominawczym rozpoznaje Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny.  

Szczegółowe informacje dotyczące tego postępowania dostępne są na stronie www.e-sad.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 06.11.2012
Data modyfikacji : 06.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Linczewska
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Linczewska
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Linczewska

Opcje strony