Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 03.03.2021, 16:59

Komunikaty

22 – 28 LUTEGO 2021R. TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM >>


Ważny komunikat - Bezpieczeństwo związane z epidemią koronawirusa >>

Uprzejmie informujemy, iż w okresie epidemii wstrzymane są do odwołania osobiste przyjęcia interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa, Przewodniczących Wydziałów i kierowników sekretariatów Wydziałów Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.    

Wejście na teren Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim jest możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj. po dokonaniu pomiaru temperatury ciała, w maseczce zakrywającej usta i nos, po umyciu i dezynfekcji rąk oraz złożeniu oświadczenia epidemiologicznego. Osoby wezwane na rozprawy i posiedzenia są wpuszczane nie wcześniej niż 15 minut przed planowaną godziną posiedzenia i 5 minut przed umówionym spotkaniem z kuratorem, czy wyznaczoną godziną na zapoznanie się z aktami. Interesanci zobowiązani są do pozostania w obrębie sali rozpraw wyznaczonej do rozpoznania sprawy/publikacji orzeczenia oraz zachowania bezpiecznego odstępu 1,5 – 2 m od innych osób oraz ścisłego podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony budynku Sądu.

Ustalone są godziny urzędowania tut. Sądu od 08.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku i tym samym do odwołania zniesione są dyżury pełnione w poniedziałki w godzinach 16.00-18.00.

Korespondencję do Sądu można kierować jedynie za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki ePUAP lub za pośrednictwem skrzynki podawczej, wystawionej przy wejściu głównym do budynku Sądu w godzinach od 08.30 do 15.30 w dniach urzędowania Sądu.  Chcąc uzyskać potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej należy zaznaczyć to na kopercie lub piśmie wskazując czytelnie adres e-mail, na który ma być wysłane potwierdzenie.

Zaleca się podawanie numerów telefonów komórkowych w sekretariatach Wydziałów Sądu, którego Państwa sprawa dotyczy oraz wcześniejsze telefoniczne zasięganie informacji, czy wyznaczone rozprawy i posiedzenia lub inne czynności w konkretnym dniu odbędą się. To znacznie usprawni proces komunikowania się i ewentualnego informowania o odwołanych sesjach.

W zakładce Aktualności publikowane są aktualne komunikaty dot. pracy Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim związane z epidemią koronawirusa, w szczególności:

 


 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19>>


W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
I Wydziału Cywilnego - tel.: (025) 787-23-97
II Wydział Karny - tel.: (025) 787-23-96
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - tel.: (025) 787-23-98
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - tel.: (025) 787-26-08
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - tel.: (025) 781-37-08
Biuro Podawcze - tel.: (025) 787-23-22

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
I Wydziału Cywilnego - cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
II Wydział Karny – karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnichrodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
 

Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP


Informacja dotycząca nieodpładnej pomocy prawnej>>


 


Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.
 
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim obejmuje swoim obszarem właściwości:
  • miasta: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki
  • gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń.
 
KONTAKT:

SĄD REJONOWY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
NIP: 823-166-00-31

Sąd Rejonowy:  
08.00 -18.00 (poniedziałek)
08.00 - 16.00 (wtorek - piątek)

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
09.00-18.00  (poniedziałek)
08.30-15.30  (wtorek-piątek)

Kasa Sądu:  w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 roku poniedziałek-piątek  08.30 do 12.00

Telefony:

I Wydział Cywilny: (025) 787-23-97

e-mail: cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny: (025) 787-23-96

karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: (025) 787-23-98

rodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych: (025) 787-26-08

ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej : (025) 781-37-08

kuratorzy@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Samodzielna Sekcja Administracyjna: (025) 787-23-94,  Fax: (025) 787-23-94

e-mail: poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl


Jednostki nadrzędne:

 

do góry