Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim
Ostatnia aktualizacja strony: 23.09.2020, 07:38

Komunikaty

 


Kasa Sądu REJONOWEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM nieczynna od dnia 1 sierpnia 2020 r.>>


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19>>


Zarządzenie Nr 36/20 w sprawie ograniczenia dostępu do budynku Sądu Rejonowego>>


KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Nr 23/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku korespondencję do tut. Sądu można kierować jedynie za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki ePUAP lub też za pośrednictwem skrzynki podawczej wystawionej przy wejściu głównym do budynku Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim.  Potwierdzenie złożenia korespondencji w skrzynce podawczej można uzyskać na wniosek  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (na kopercie należy wskazać czytelnie adres e-mail), najwcześniej po upływie 48 godzin. Zarządznie Nr 23/20

Skrzynka podawcza jest dostępna  we wszystkie dni robocze 
  w godzinach od 08.30 do 15.30

 


W razie wątpliwości zwracamy się z prośbą o TELEFONICZNY kontakt z Sekretariatami konkretnych Wydziałów, w celu uzyskania szczegółowych informacji:

Drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
I Wydziału Cywilnego - tel.: (025) 787-23-97
II Wydział Karny - tel.: (025) 787-23-96
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - tel.: (025) 787-23-98
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - tel.: (025) 787-26-08
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - tel.: (025) 781-37-08
Biuro Podawcze - tel.: (025) 787-23-22

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
I Wydziału Cywilnego - cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
II Wydział Karny – karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnichrodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
IV Wydział Ksiąg Wieczystych ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej - kuratorzy@sokolow-podlaski.sr.gov.pl
 

Poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – ePUAP

 


Bezpieczeństwo w sprawie koronawirusa

W sytuacji powzięcia wiadomości, że osoba wezwane na rozprawę (np. strona postępowania,, pełnomocnik, obrońca, świadek), która wróciły z kraju/regionu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego jako szczególnie niebezpieczny i podatny na zakażenie koronawirusem lub miała kontakt z osobą u której stwierdzono zarażenie koronawirusem  prosimy  o niezwłoczne przekazanie tej informacji, telefonicznie bądź droga mailową Kierownikowi Sekretariatu Wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe dostępne  w zakładce Struktura Organizacyjna – Wydziały) lub Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej (nr  telefonu 25 787 23 94, e-mail: administracja@sokolow-podlaski.sr.gov.pl).
 Informacja powinna zawierać: sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy na który została wezwana.


 


Informacja dotycząca nieodpładnej pomocy prawnej>>


 


Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim jest sądem powszechnym. Sprawuje wymiar sprawiedliwości w zakresie nie należącym do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.
 
Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim obejmuje swoim obszarem właściwości:
  • miasta: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki
  • gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski, Sterdyń.
 
KONTAKT:

SĄD REJONOWY
W SOKOŁOWIE PODLASKIM
ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów Podlaski
NIP: 823-166-00-31

Sąd Rejonowy:  
08.00 -18.00 (poniedziałek)
08.00 - 16.00 (wtorek - piątek)

Sekretariaty Wydziałów przyjmują interesantów:
09.00-18.00  (poniedziałek)
08.30-15.30  (wtorek-piątek)

Kasa Sądu:  w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020 roku poniedziałek-piątek  08.30 do 12.00

Telefony:

I Wydział Cywilny: (025) 787-23-97

e-mail: cywilny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

II Wydział Karny: (025) 787-23-96

karny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich: (025) 787-23-98

rodzinny@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych: (025) 787-26-08

ksiegi.wieczyste@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej : (025) 781-37-08

kuratorzy@sokolow-podlaski.sr.gov.pl

Samodzielna Sekcja Administracyjna: (025) 787-23-94,  Fax: (025) 787-23-94

e-mail: poczta@sokolow-podlaski.sr.gov.pl


Jednostki nadrzędne:

 

do góry